Flikka lähretti bulle obiddäytetyädsä. Oikolujettavaksi. Diingu bä dy tiätääsid eres, bidkälaaded sed bidää olla.

Bullod duha.

Kakskytkahdeksad sivua sairaadhoitajaad abbattisadastua. Bee dy siihe bestaroobaha.