Molimma taas hyppööllä, tyäporukka. Ensin menimmä keilaamaha Lapuallen ja syämähä Marian tallihi. Sitte oliki jatkojen paikan valitteminen eres. Ei menty Hunksia kattomaha, ei, vaikka näin jäläkikätehe olis varmaha ollu mukavee ilta niin.

Eksyymmä Kuntsarille. Siälä soitti Klamydia. Jeejee... Ei sitte kyllä yhtään iskeny! Jos niitten sanootuksia lujetaas vaikka johonaki runonlausuntaillas, nolis varmaha ihan hianua kuultavaa, vaikka ny siitä veteraanista, joka köpöttelöö lyhkääsin askelin. Suomi on sun. Mutta ku resipeliä pyäriät sata ja ympärillä hoiperteloo mustanpuhuvaa porukkaa nyrkki pystys ja nurkis haisoo erellisen päivän sapuskat... Ei tanssittanu, ei.

Lopetti se bändi soittonsa sitte viimmeen. Menimmä Blondin kans varmistamaha tiskijukalta, keski-iän jonkin aikaa sitte ohittanehelta nahkatukkaaselta miäheltä, notta se laittaa tulemaha eres kunnon poppia, joka menis jalaan alle. Sellaasta rupes tulemaha ja pääsimmä tanssimaha!

Johonaki välis hoksasin parin flikan kaahinehen lavalle, tiskijukan etehe tanssimaha, niinku suures maailmas ainaki. Välillä siinä oli kolomekin neitokaasta mustis piänis tantuusnansa, pitkät ja pöyhiät tukat huiskuen. Tiskijukka hääräs konesmiäsnä masiinaansa takana. Vartin päästä siihen kaharen flikan viärehe kaahii yks pitkä nuari miäs, tällääsen täti-ihimisen silimis ihan kloppi vasta, tanssimaha kans.

Kerran kaks se kerkes poloviansa notkahuttaa, kun tiskijukka tormas masiinansa takaa ja tyrkkäs poijan notta kops vaan rähmällensä tanssikansan jalakoohin, töhönääselle laattialle!!

Flikat tuli alaha kans, ihan tyrkkimättä, ilimeesesti myätätunnosta poikaa kohtahan. Kloppi kömpii laattialta ylähä ja hetken päästä me näjimmä, ku se meni takaasi tanssimaha lavalle, tiskijukan etehe. Kattoo tällä kertaa taaksensa, nottei häntä päästä yllättäen tyrkkimähä. Tiskijukka yritti huirella sitä kärellänsä alaha, ja ku poika väisti, nii tiskijukka kuulutti järjestysmiähet paikalle. Poika nypättihi lavalta ja keltapaitaaset vei sen käsikynkäs pihalle. Buuausten saattelemana.

Hetken aikaa koitimma päästä takaasi tanssitunnelmaha, mutta sitte meillä muutamalla äiteeihimisellä rupes sisu nousemaha: Jos kerta simpsakat flikat saa tanssia porukalla vaikka kuinka kauan tiskijukan tyän siitä häiriintymättä, nii miksei yks poikaki siihen joukkoho maharu!? "Kattotahanko, tyrkkääkö se meirät alaha!?"

Nii meitä kaahii nelijä tiukkailimeestä äiteetä lavalle pistämähä jalaalla koriasti. Tiskijukan käsi rupes tuntumaha kyynerspääs, notta menkääs pois siitä. Minä kysyyn siltä, notta jos täs saa flikat tanssia vaikka kuinka kauan, nii miksei yks poikaki. "Se rupes häiriköömähän ja häirittemähän mun tyätä" tiskijukka meinas. "Ei muuten ruvennu, me näjimmä koko tapahtuman! Kyllä kohtelun pitää olla tasa-arvoosta!"

Ennenkä järijestysmiähet kerkis tulla paikalle, me kaahiimma takaasi laattialle. Oli ne meitä siälä sitte vastooksilla, hymy suupiäles, tutuulla poijilla. Pääsimmä sanomaha asiamma niillekkin. Jonkun aijan päästä näjimmä sen kaltoonkohorellun klopin saanhen tulla takaasi tupaha.

Jos meistä ny tuan episoorin tähäre juaruthan, nii minä nostan noukkaani. Ohan se tiätenki mukavee vanahan miähen kattella nuarten flikkaan huiskuvia tantunhelemoja,  ku salskeeren miästen selekälihaksia, mutta silti poijillaki on oikeus nousta tanssimaha estraarille!  Me nousimma parrikariille niinku Jean d'Arc aikoonansa, vapauren, veljeyren ja tasa-arvon tähäre!